Jsem fyzická osoba nepodnikatel

Pomůžeme Vám s širokým množstvím záležitostí, do kterých se můžete dostat:

  • poskytneme komplexní právní poradenství v oblasti nemovitostí, např. koupě, prodeje, dary, nájmy, zápůjčky, pachty, věcná břemena a služebnosti, předkupní práva, zrušení a vypořádání spoluvlastnictví k nemovitostem, výpovědi z nájmů, vyklizení nemovitostí…
  • zastupujeme u sporů z těchto vztahů vznikajících
  • zajistíme vymáhání pohledávek včetně exekučního řízení a insolvenčního řízení a poradenství
  • v rodinných záležitostech pomůžeme s majetkovým manželským právě (tj. např. úpravou rozsahu společného jmění manželů), s rozvody spornými i nespornými, uplatňování nároků výživného, úpravu pro výživu a výchovu dětí
  • poskytneme poradenství v oblasti pracovního a dědického práva.
  • Poskytujeme poradenství v oblasti exekucí a insolvencí