Jsem fyzická osoba nepodnikatel Pomůžeme Vám s širokým množstvím záležitostí, do kterých se můžete dostat: poskytneme komplexní právní poradenství v oblasti nemovitostí, např. koupě,… Jsem podnikatel / obchodní společnost Podnikajícím klientům poskytujeme právní služby ve všech situacích, do kterých se při své činnosti dostávají. Pomůžeme Vám založit obchodní společnost. V… Spolky a SVJ Spolkům a společenstvím vlastníků bytových jednotek, stejně tak společnostem, jež SVJ poskytují „správcovské“ administrativní služby, pomáháme se vznikem a… Města a obce Městům a obcím poskytujeme poradenství v různých oblastech, do nichž spadá jejich kompetence samosprávy nebo státní správy. Pomáháme při zadávání… Občanské právo Občanské právo řeší a upravuje veškerou problematiku majetkových vztahů fyzických i právnických osob, majetkové vztahy mezi těmito osobami a státem a dále… Insolvenční právo Insolvenční právo řeší a upravuje problematiku a podmínky v oblasti dluhů a majetkové situace formou některé z možností, kterou umožňuje insolvenční zákon a zároveň… Právo společenství vlastníků bytových jednotek a družstev Právo společenství vlastníků bytových jednotek a družstev zahrnuje problematiku a řešení v oblasti zajišťování správy domu a pozemku a bytového spoluvlastnictví… Bytová problematika Bytová problematika je rovněž řízena zákony a právními předpisy, které upravují veškeré záležitosti týkající se právních… Právo obchodních korporací Právo obchodních korporací zahrnuje veškerou právní problematiku u všech forem obchodních společností a řeší a upravuje podmínky fungování… Rodinné právo Rodinné právo upravuje práva a povinnosti osob vystupujících v různých pozicích v rodině a jde především o právní úpravu vztahů mezi manžely, rodiči a dětmi a… Pracovní právo Pracovní právo upravuje a řeší dle zákonů a právních předpisů právní vztahy mezi zaměstnanci a zaměstnavateli včetně právního postavení odborů,… Poradenství pro města a obce a jejich příspěvkové organizace Na základě veškerých právních znalostí a dlouholetých zkušeností vám poskytneme veškerou právní podporu a poradenství týkající se…

Občanské právo

Občanské právo řeší a upravuje veškerou problematiku majetkových vztahů fyzických i právnických osob, majetkové vztahy mezi těmito osobami a státem a dále řeší i vztahy týkající se práva na ochranu osobnosti.

S touto problematikou včetně poradenství vám rádi pomůžeme a poskytneme komplexní právní podporu týkající se smluv, občanských sporů, vymáhání pohledávek včetně řešení exekucí a mnoho dalšího.