Jsem fyzická osoba nepodnikatel Pomůžeme Vám s širokým množstvím záležitostí, do kterých se můžete dostat: poskytneme komplexní právní poradenství v oblasti nemovitostí, např. koupě,… Jsem podnikatel / obchodní společnost Podnikajícím klientům poskytujeme právní služby ve všech situacích, do kterých se při své činnosti dostávají. Pomůžeme Vám založit obchodní společnost. V… Spolky a SVJ Spolkům a společenstvím vlastníků bytových jednotek, stejně tak společnostem, jež SVJ poskytují „správcovské“ administrativní služby, pomáháme se vznikem a… Města a obce Městům a obcím poskytujeme poradenství v různých oblastech, do nichž spadá jejich kompetence samosprávy nebo státní správy. Pomáháme při zadávání… Občanské právo Sepisování smluv o převodu nemovitostí, nájemních smluv, darovacích apod., řešení sporů týkajících se nemovitostíŘešení majetkových vztahů a… Insolvenční právo Návrhy na zahájení insolvenčního řízení pro právnické osobyPodání návrhy na oddlužení pro fyzické osobyPřihlášení pohledávky do… Právo společenství vlastníků bytových jednotek a družstev Vznik a založení SVJ, řízení vedoucí k zápisu do veřejného rejstříkuPomoc při správě SVJRevize stávajících zakladatelských… Bytová problematika Sepisování smluv týkajících se koupě bytů a nebytových prostorSepisování nájemních smluvUkončení nájemních vztahů, výpovědi, žaloby na… Právo obchodních korporací Právo obchodních společností - zakládání, změny, řízení před obchodním rejstříkemSepisování smluv, řešení sporů z obchodního… Rodinné právo Rozvody sporné, nespornéMajetkové vypořádání společného jmění manželůUplatňování nároků výživného Pracovní právo Zakládání, změna a skočení pracovního poměruUplatňování pracovněprávních nároků zaměstnancůŘešení sporů mezi zaměstnanci a zaměstnavateliDohody o… Poradenství pro města a obce a jejich příspěvkové organizace Oblast zákona o obcíchOblast veřejných zakázek

Advokátní kancelář Mgr. Pavlína Řehová

Naše advokátní kancelář poskytuje  právní služby:

  • jednotlivým fyzickým osobám

  • podnikatelům a obchodním společnostem

  • spolkům, společenstvím vlastníků bytových jednotek, apod.

  • městům a obcím

Našim cílem je poskytnout komplexní řešení případu. Ke každému klientovi máme individuální přístup tak, aby bylo vyhověno jeho konkrétním potřebám a požadavkům. Zaměřujeme se zejména na občanské a obchodní právo. Poskytujeme právní porady a konzultace, sepisujeme právní stanoviska, smlouvy, žaloby a podání k soudu a zastupujeme klienty před soudy či správními orgány.