Advokátní kancelář Mgr. Pavlína Řehová

Naše advokátní kancelář poskytuje  právní služby:

  • jednotlivým fyzickým osobám

  • podnikatelům a obchodním společnostem

  • spolkům, společenstvím vlastníků bytových jednotek, apod.

  • městům a obcím

Našim cílem je poskytnout komplexní řešení případu. Ke každému klientovi máme individuální přístup tak, aby bylo vyhověno jeho konkrétním potřebám a požadavkům. Zaměřujeme se zejména na občanské a obchodní právo. Poskytujeme právní porady a konzultace, sepisujeme právní stanoviska, smlouvy, žaloby a podání k soudu a zastupujeme klienty před soudy či správními orgány.