Právní poradenství pro města a obce

Městům a obcím poskytujeme poradenství v různých oblastech, do nichž spadá jejich kompetence samosprávy nebo státní správy. Pomáháme při zadávání veřejných zakázek v režimu zákona o zadávání veřejných zakázek i mimo něj.