Naši advokátní kancelář tvoří:

Mgr. Pavlína Řehová, advokátka

Po absolvování Obchodní akademie v Ostravě, získala v roce 2001 magisterský titul na Právnické fakultě Masarykovy univerzity v Brně. Po ukončení studia krátce získávala praxi ve veřejné správě, nejprve krátce jako právní Úřadu práce a od roku 2002 u Magistrátu města Zlína Odboru právního, kde se věnovala jak soukromému, tak veřejnému právu a měla možnost se specializovat na oblast veřejných zakázek a působila zde jako vedoucí Odboru právního. Od roku 2007 do roku 2009 v Praze prohloubila své zkušenosti o oblast developerskou, kde se specializovala na obchod s nemovitostmi a navazující nájemní vztahy a to včetně zahraničních prvků. Od roku 2009 vykonávala exekutorskou praxi jako koncipientka exekutora a v průběhu své rodičovské dovolené, kdy také pracovala jako podniková právnička, složila zákonem předepsané zkoušky a od roku 2013 je zapsána jako advokátka u České advokátní komory s pořadovým číslem 14926.

Mgr. Petra Finferová

Po absolvování střední ekonomické školy, získala v roce 2006 

absolutorium Právnické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci (titul Mgr.). Do roku 2007 pracovala pro Ministerstvo financí k odboru Legislativy správy daní. Od roku 2007 do roku 2011 vykonávala soudní praxi jako asistentka soudce Krajského soudu v Hradci Králové, se specializací na úsek obchodního a insolvenčního práva. Od roku 2011 do roku 2014 pracovala jako podnikový právník, kdy se soustředila na veškerý korporátní život obchodní společnosti. Od roku 2014 pracuje jako koncipientka advokátní kanceláře.

Advokátní kancelář je účastníkem smlouvy o hromadném pojištění profesní odpovědnosti advokátů.

Advokát má povinnost při poskytování právních služeb informovat spotřebitele o subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, kterým je Česká advokátní komora. Více informací lze nalézt na www.cak.cz.