O nás

Více než 15 let zkušeností v oboru, a to nejen v advokacii, ale i mimo ni, mi umožňuje dokázat dívat se na záležitosti klientů s rozvahou a empatií zároveň. Budu si velmi vážit toho, pokud se i Vy stanete mými klienty a budu Vás moci přesvědčit o kvalitách mého odborného týmu. Mezi našimi klienty najdete nepodnikající fyzické osoby, mnohá společenství vlastníků jednotek a jejich správcovské společnosti, menší i větší obchodní společnosti působící nejen na našem českém, ale i zahraničním trhu, nebo se zahraniční účastí, a také spolky, města a obce a jimi zřízené příspěvkové organizace nebo založené korporace.

Co nabízíme
Nabízíme právní služby nejvyšší kvality, se stroprocentním přístupem, ať už jde o malou či velkou kauzu. S ohledem na skladbu naší klientely nabízíme bohatou zkušenost zejména v oblasti smluvního práva a práva nemovitostí, práva společenství vlastníků, exekucí a insolvencí. Služby poskytujeme v českém a případně v anglickém jazyce.
úvodní 2
 
O co usilujeme
Zakládáme si na osobním přístupu ke klientovi. Klient a jeho zájmy, včetně zájmu ekonomického, stojí vždy na prvním místě. Každý den usilujeme o Vaši důvěru. Nejen kvalita, ale také loajalita je samozřejmostí a základním pravidlem. Vždy upřednostňujeme dlouhodobou spolupráci před krátkodobým ziskem, a od toho se odvíjí i naše chování k Vám. Chceme být Vašimi partnery. Dnes, zítra i pozítří.

Naši advokátní kancelář tvoří:

Mgr. Pavlína Řehová, advokátka

profil PŘ Po absolvování Obchodní akademie v Ostravě, získala v roce 2001 magisterský titul na Právnické fakultě Masarykovy univerzity v Brně. Po ukončení studia krátce získávala praxi ve veřejné správě, nejprve krátce jako právní Úřadu práce a od roku 2002 u Magistrátu města Zlína Odboru právního, kde se věnovala jak soukromému, tak veřejnému právu a měla možnost se specializovat na oblast veřejných zakázek a působila zde jako vedoucí Odboru právního. Od roku 2007 do roku 2009 v Praze prohloubila své zkušenosti o oblast developerskou, kde se specializovala na obchod s nemovitostmi a navazující nájemní vztahy a to včetně zahraničních prvků. Od roku 2009 vykonávala exekutorskou praxi jako koncipientka exekutora a v průběhu své rodičovské dovolené, kdy také pracovala jako podniková právnička, složila zákonem předepsané zkoušky a od roku 2013 je zapsána jako advokátka u České advokátní komory s pořadovým číslem 14926.

Mgr. Petra Finferová

profil PF Po absolvování střední ekonomické školy, získala v roce 2006 absolutorium Právnické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci (titul Mgr.). Do roku 2007 pracovala pro Ministerstvo financí k odboru Legislativy správy daní. Od roku 2007 do roku 2011 vykonávala soudní praxi jako asistentka soudce Krajského soudu v Hradci Králové, se specializací na úsek obchodního a insolvenčního práva. Od roku 2011 do roku 2014 pracovala jako podnikový právník, kdy se soustředila na veškerý korporátní život obchodní společnosti. Od roku 2014 pracuje jako koncipientka advokátní kanceláře.

Alžběta Dočkalová, DiS., asistentka kanceláře

profil AD upravená Bětka je vystudovanou prokuristkou, sbírala 10 let zkušeností jako asistentka právního oddělení velké obchodní společnosti a pak se stala duší naší kanceláře.
Má na starosti kompletní administrativní vedení a zajištění zázemí kanceláře a pohodlí klientů. Zajišťuje kontakt a komunikaci kanceláře s klienty i se soudy a státními orgány. Při Vaší osobní návštěvě, kterou s Vámi dohodne, Vás přivítá milým úsměvem a uvaří Vám výbornou kávu.

 

Advokátní kancelář je účastníkem smlouvy o hromadném pojištění profesní odpovědnosti advokátů.

Advokát má povinnost při poskytování právních služeb informovat spotřebitele o subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, kterým je Česká advokátní komora. Více informací lze nalézt na www.cak.cz.