Advokátní poradenství pro spolky a SVJ

Poradenství se správou bytů i nebytových prostor

 

Spolkům a společenstvím vlastníků bytových jednotek, stejně tak společnostem, jež SVJ poskytují „správcovské“ administrativní služby, pomáháme se vznikem a založením SVJ, včetně řízení o zápis do veřejného rejstříku, se sepisem dokumentů v záležitostech bytových domů, bytů a nebytových prostor, poskytujeme poradenství se správou bytových domů, účastníme se shromáždění SVJ nebo zasedání výborů, vymáháme pohledávky vzniklé ze správy domů a pozemků.